Restaurering av marker

Det kan handla om att lyfta fram dolda kulturvärden, restaurera igenväxta hagmarker, förbättra skötsel av skogsbryn eller viltanpassa skötseln av gården.

Med en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag blir det lätt att få till en långsiktigt hållbar skötsel av markerna. Välskötta marker höjer gårdens ekonomiska och estetiska värden.

Välkommen att kontakta oss!