Restaurering av marker

Skapa mervärden på din fastighet. Efter en genomgång i fält skräddarsyr vi en restaureringsplan för dina marker. Det kan handla om att lyfta fram dolda kulturvärden, restaurera igenväxta hagmarker, förbättra skötsel av skogsbryn eller viltanpassa skötseln av gården.

Med en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag blir det lätt att få till en långsiktigt hållbar skötsel av markerna. Välskötta marker höjer gårdens ekonomiska och estetiska värden.

Välkommen att kontakta oss!

Här finns tjänsten

Restaurering av marker
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten