Naturvärdesinventeringar

Vi är specialister på fåglar, kärlväxter, pollinatörer och fjärilar i framför allt jordbrukslandskapet.  Rovfågelinventeringar inför etablering av vindkraftverk, hotade fjärilar i ängs- och hagmarker eller inventering av kärlväxter inför en reservatsbildning är exempel på uppdrag vi gör.

Inget är för stort eller smått, välkommen att kontakta oss.

Här finns tjänsten

Naturvärdesinventeringar
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten