Betesmarker

Vi kan betesmarker!

Vilka djurslag som passar bäst, vilka regelverk som gäller och hur man gynnar natur- och kulturvärden.  Våra rådgivare har gedigen erfarenhet om praktisk skötsel av hagmarker och har hållit rådgivningar och kurser i många år om detta.

Har du frågor om röjning, lämplig djurslag, rätt betestryck, inventering av arter eller hur stödreglerna ändras så hör av dig.

Välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifterna till oss hittar du i kartfunktionen.

 

Här finns tjänsten

Betesmarker
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten