Tillståndsansökan vattenskyddsområde

Du behöver ha tillstånd för att använda bekämpningsmedel på mark inom vattenskyddsområden. Som underlag när du ansöker krävs en värdering av risken för läckage till vattentäkten utifrån förhållandena på gården.

Vi bedömer risken med hjälp av simuleringsverktyget MACRO-DB och upprättar din tillståndsansökan. Vi kan också vara ett bollplank för att diskutera olika strategier och förändringar.