Tillståndsansökan vattenskyddsområde

Har du mark inom ett vattenskyddsområde och vill ha hjälp att söka tillstånd för användning av bekämpningsmedel? Vi kan hjälpa till med din tillståndsansökan.

För att få använda bekämpningsmedel i vattenskyddsområden behöver du ha tillstånd. Som underlag när du ansöker krävs en värdering av risken för läckage till vattentäkten utifrån förhållandena på gården. Vi bedömer risken med hjälp av simuleringsverktyget MACRO-DB och upprättar din tillståndsansökan. Vi kan också vara ett bollplank att diskutera olika strategier och förändringar med.

Kontakta miljörådgivarna i ditt område via kartan.

Här finns tjänsten

Tillståndsansökan vattenskyddsområde
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten