Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Ska du påbörja ny eller utöka befintlig djurhållning i sådan grad att verksamheten blir tillståndspliktig?

Vi hjälper dig att upprätta tillståndsansökan inklusive den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som krävs. Vi finns med genom hela ansökningsprocessen för att allt ska gå så smidigt som möjligt i kontakten med myndigheterna.

Om du planerar att ha fler än 400 djurenheter av nötkreatur, häst eller mink, 40 000 platser för fjäderfä, 2 000 platser för slaktsvin eller 750 platser för suggor på din gård klassas den som B-anläggning. Då behövs ett tillstånd enligt miljöbalken.

I tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen beskriver företagaren hur den framtida produktionen är planerad och hur den kan påverka omgivningen.  Beskrivningen ska bland annat innehålla ritningar och beräkningar över växtnäringsflöden på gården med bland annat kväveutlakning per hektar och ammoniakförlust per djurenhet med mera.

Vi kan hjälpa dig med alla delar som krävs för tillståndsansökan. Kontakta miljörådgivarna i ditt område via kartan för att få veta mer.

Här finns tjänsten

Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten