Greppa Näringen

Greppa Näringen

Rådgivning inom projektet Greppa Näringen är kostnadsfri och täcker en rad områden. Bland annat kan du få rådgivning om:

  • Växtnäringsbalanser
  • Gödslingsstrategier
  • Bekämpningsmedelshantering inom och utanför vattenskyddsområden
  • Dränering och våtmarker
  • Växtföljd, bördighet och markpackning
  • Klimat och energi
  • Vallodling och utfodring

Inom Greppa Näringen erbjuds både individuell rådgivning, kurser och gårdsvandringar. Läs mer om Greppa Näringen och utbudet som finns att tillgå på www.greppa.nu

Kontakta miljörådgivarna i ditt område via kartan för att få veta mer!

 

 

Här finns tjänsten

Greppa Näringen
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten