HIR Kollen

HIR Kollen är en återkommande rådgivningstjänst som hjälper dig ligga steget före. HIR kollen finns i fyra olika paketlösningar för dig som vill få koll på vad lag, certifiering och kontraktsvillkor kräver
av dig och din produktion. Välj mellan Plus, Medel, Mini+, Mini. Grundpriser finns för respektive paket och du är fri att växla paketstorlek mellan åren, avgörande är ditt behov av rådgivning.

Mini passar mindre verksamheter utan anställda. Här år du ett gårdsbesök vartannat år samt så träffas vi på något av våra kontor vartannat år.

Mini+ passar mindre verksamheter utan anställda men med behov av mer hjälp gällande dokumentation. Här får du ett gårdsbesök om året. Här hjälper vi dig också med viss dokumentation som behöver göras.

Medel passar verksamheter med anställda och verksamheter som behöver göra årlig miljörapportering. Här får du minst ett gårdsbesök per år. Vi hjälper dig med din miljörapport samt dokumentation. Vid behov ingår även 2 timmars inledande juridisk vägledning.

Plus passar den något större verksamheten med stor bredd, till exempel växtodling, djurhållning, anställda, entreprenadverksamhet och certifierade verksamheter. Här får du minst två gårdsbesök per år. Vi hjälper dig med din miljörapport samt dokumentation. Vid behov ingår även 2 timmars inledande juridisk vägledning.