Egenkontroll

Egenkontrollen innebär att du granskar din egen verksamhet och på så sätt förebygger negativ miljöpåverkan. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter har mer långtgående krav på egenkontroll.

I lantbruksföretaget finns mycket som kan orsaka påverkan på miljö och människors hälsa, till exempel gödselförvaring, gödselspridning, kemikalieförråd och kemikaliehantering, avfall, diesel- och eldningsoljecisterner. Enligt miljöbalken är du skyldig att kontrollera din verksamhet för att motverka negativ påverkan. Ett hjälpmedel för detta är att gå igenom Miljöhusesyn.

Vi kan tillsammans med dig upprätta egenkontrollprogram, gå igenom egenkontrollen och Miljöhusesyn och på så vis samla nödvändig dokumentation.

Rådgivningspaket

Med rådgivningspaketet för egenkontroll får du en regelbunden genomgång av de miljökrav som ställs på ditt företag. Vi tar fram och uppdaterar relevanta dokument och samlar all nödvändig dokumentation. Det gör att du kan känna dig trygg vid en eventuell kontroll. Paketen finns i olika nivåer anpassade till dina behov. Rådgivningens upplägg kan variera mellan olika Hushållningssällskap, liksom namnet på tjänsten – HIR Kollen, HIR Egenkontroll, HIR Miljö, Miljöpaket.