Egenkontroll

Egenkontrollen innebär att man granskar sin egen verksamhet och syftar till att förebygga så att ingen onödig miljöpåverkan sker. Detta är något alla måste göra, men anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter har mer långtgående krav på egenkontroll.

I lantbruksverksamheten finns flera delar som kan orsaka påverkan på miljö och människors hälsa, till exempel gödselförvaring, gödselspridning, kemikalieförråd och kemikaliehantering, avfall, diesel- och eldningsoljecisterner. Enligt miljöbalken är man då skyldig att kontrollera sin verksamhet för att motverka negativ påverkan. Ett hjälpmedel för detta är att gå igenom Miljöhusesyn.

Vi kan hjälpa till med att upprätta egenkontrollprogram, gå igenom egenkontrollen och/eller Miljöhusesyn, hjälpa till med nödvändig dokumentation och annat som behövs i egenkontrollen.

 

Rådgivningspaket för egenkontroll

Genom Hushållningssällskapens rådgivningspaket för egenkontroll får du en regelbunden genomgång av de miljökrav som ställs på ditt företag. Vi hjälper till att ta fram och uppdatera relevanta dokument och samla all nödvändig dokumentation. Det gör att du kan känna dig trygg vid en eventuell kontroll. Paketen finns i olika nivåer anpassat till dina behov. Upplägget av rådgivningen kan variera mellan olika Hushållningssällskap, liksom namnet på tjänsten – HIR Kollen, HIR Egenkontroll, HIR Miljö, Miljöpaket.

Kontakta miljörådgivarna i ditt område via kartan för att få veta mer om rådgivningspaketen och egenkontroll.

Här finns tjänsten

Egenkontroll
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten