Miljörapportering

Är ditt företag tillståndspliktigt? Då måste du årligen lämna in en miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP. Vi kan hjälpa dig med detta.

Tillståndspliktiga företag ska lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten, via SMP, senast den 31 mars varje år. Rapporten ska ge en samlad bild av verksamhetsutövarens miljöarbete och säkerställa att villkoren i tillståndet följs. För anläggningar som omfattas av Industriutsläppsdirektivet, dvs gris- och fjäderfäbesättningar, måste också verksamhetens uppfyllelse av BAT-slutsatserna redovisas.

I vissa kommuner måste anmälningspliktiga företag lämna in en årsrapport, motsvarande miljörapporteringen.

Vi kan hjälpa dig både med den skriftliga rapporteringen och nödvändiga beräkningar till miljörapporten. Kontakta miljörådgivarna i ditt område via kartan.

Här finns tjänsten

Miljörapportering
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten