Anmälan djurhållning

Verksamheter med fler än 100 djurenheter räknas som C-verksamhet, det vill säga de kan förväntas ha begränsad miljöpåverkan men kräver ändå anmälan till kommunen. Anmälan ska bland annat innehålla beskrivning av den planerade verksamheten och hur den kan påverka omgivningen.

Vi lotsar dig igenom hela anmälningsprocessen för att den ska bli så snabb och smidig som möjligt. Planerar du för en verksamhet som överskrider 400 djurenheter så blir din verksamhet tillståndspliktig.