Anmälan djurhållning

Ska du påbörja ny eller utöka befintlig djurhållning?

Alla verksamheter som kan ha negativ påverkan på miljön kallas miljöfarliga. Verksamheter med fler än 100 djurenheter räknas som C-verksamhet, det vill säga de kan förväntas ha begränsad miljöpåverkan men kräver ändå anmälan till kommunen. Anmälan ska bland annat innehålla beskrivning av den planerade verksamheten och hur den kan påverka omgivningen. Hushållningssällskapens miljörådgivare lotsar dig igenom hela anmälningsprocessen för att den ska bli så snabb och smidig som möjligt.

Hitta och kontakta miljörådgivarna i ditt område via kartan.

Här finns tjänsten

Anmälan djurhållning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten