TAKK-för-maten

TAKK-för-maten är en kokboksapp som använder bilder, filmsekvenser, enkel text, tal och tecken för att visa hur man lagar mat. Denna digitala kokbok underlättar vardagen och gör matlagningen tydlig, rolig och inspirerande för de som kan behöva hjälp i sin kommunikation. Då är det viktigt att hitta stödjande sätt att kommunicera. TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är ett sådant sätt.

TAKK-för-maten förenklar matlagningen för alla människor som har nytta av att använda TAKK i sin kommunikation, t.ex:

  • Hörande personer med intellektuell funktionsvariation, försenad eller avvikande språkutveckling
  • Personer med tal- och språkstörningar
  • Personer med förvärvad skada genom sjukdom eller olycka
  • Personer med psykisk ohälsa och/eller utmattningssyndrom
  • Pedagoger och elever i grund- och gymnasiesärskolan i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Appen är webbaserad och kostnadsfri och fungerar på smartphone, surfplatta och dator.

TAKK-för-maten utvecklas i nära samarbete med referens- och testgrupper, och målgruppen har haft stort inflytande över slutresultatet.

Övriga samarbetspartners/Referensgrupp/Finansiering
Hushållningssällskapet Västra är huvudansvarig för appen TAKK-för-maten, men produceras och utvecklas i samverkan med ett flertal aktörer. Dit hör Borås Stad (särskolan) och Alingsås kommun (daglig verksamhet och särskolan), Talking Hands, FUB, Funktionsrätt Göteborg och DART (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Bakom teknik och design står Wopii Development AB /We App och Kom Design AB. Prototypen för TAKK-för-maten finansierades av Vinnova och satsningen ”Innovativa digitala hjälpmedel”. Vidare utveckling av recept och app har finansierats av projektmedel från Allmänna Arvsfonden.