GoGlad

GoGlad är en digital spelapp som skapar morötter i dubbel bemärkelse. Dels i form av virtuellt odlade morötter och andra grödor, dels i form av inspiration för att röra på sig mer.

Appen GoGlad har användarnyttan i fokus och motiverar till aktivitet på ett enkelt och roligt sätt. Genom att öka lusten till rörelse förbättras fysisk, psykisk och social hälsa. Den primära målgruppen för GoGlad är ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariationer, men spelet attrahera också många andra grupper som vill ha extra kul på promenaden. Med GoGlad förbättras samtidigt matvanorna och måltidssituationen.

Så här funkar det

  • Spelaren samlar och sår virtuella frön på en valfri plats, med minst 100 meters mellanrum. Ju mer spelaren går desto fler fröer få hen.
  • Spelaren måste gå tillbaka till samma plats för att vattna, rensa och ta bort ohyra på plantan, för att till slut skörda ingredienser som samlas till virtuella recept.
  • Målet är att samla ingredienser till virtuella recept. När recept lagas får spelaren pengar och flyttas så småningom upp till nästa nivå i spelet. I nästa nivå finns nya sorters frön och fler recept. Pengar kan användas för att köpa t ex gödsel som ger större skörd eller köpa nya kläder till sin avatar (spelfigur).
  • Spelaren skapar sin personliga avatar.
  • Den som vill kan ha spelvänner och hjälpa vännerna att sköta deras plantor.
  • Motivationen till fortsatt spelande och rörelse hålls ytterligare uppe av årstidsbundna events, och av att spelaren kan spara till olika märken om hen t.ex. gått långt, odlat mycket eller hjälp många vänner.

Du kan ladda ner appen kostnadsfritt från AppStore eller Playbutiken.

GoGlad utvecklas av Hushållningssällskapet Västra tillsammans med Dimh AB för att öka motivationen till rörelse genom gamification. Målgruppen har haft stort inflytande över spelets utformning och har varit en mycket viktig del av hela processen..

GoGlad finansierades av Allmänna Arvsfonden.