Skolan på gården

Undervisning mitt i verkligheten!

Skolan på gården är ett koncept som tar mellanstadieelever ut till en bondgård för en dags undervisning mitt i verkligheten. Skoldagen skapar intresse och kunskap för de gröna näringarna och hjälper eleverna ta medvetna beslut nu och i framtiden. Vår målsättning med dagarna är att ge eleverna kunskap om matens ursprung men hjälpa dem att förstå sambanden mellan hållbarhet, natur och djur, människa, miljö samt svenska mervärden. Skolan på gården kompletterar dagens undervisning och uppnår många lärandemål samt bidrar till att läran bondgården även får utrymme i mellanstadiet. Läs mer om skolan på gården: https://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-jonkoping/regionala-verksamheter/skolan-pa-garden/