Info till lantbrukare

Farmer Time skapar möjlighet att kommunicera direkt till nästa generation konsumenter. Du kommer att bidra till en ökad förståelse för lantbruket och minska glappet mellan livsmedelsproduktionen och allmänheten. Därtill kommer du också att inspirera nästa generations arbetskraft till att söka sig till de gröna näringarna.

Farmer Time tacklar kunskapsglappet mellan producent och konsument genom att ge dig en möjlighet att genom ett klick direkt koppla upp dig till ett klassrum och dela med dig av arbetet du gör för att se till att de har mat på borden.

Genom att prata om rollen du som lantbrukare innehar för jorden, plantorna, djuren, människorna och miljön, hjälper du barn att förstå mer av livsmedelssystemet de är en del av.

Lantbrukare kopplade till Farmer Time runt omkring i Sverige höjer barnens kunskap om var maten kommer i från. Dessutom bidrar de till att gården får exemplifiera lärande om exempelvis mikrobiologi, hälsosammare synsätt på mat och att fler blir inspirerade att jobba inom livsmedelsproduktion.

Genom att bidra med din lite av din tid kommer du att medverka till att gården blir en läranderesurs för lärarna och en naturlig återkommande del av den svenska grundskolan.

För att medverka behöver du:

  • Driva eller arbeta på ett lantbruk som producerar livsmedel
  • Ha en vilja att skapa förändring
  • Avvara ca 15 min per månad
  • Ha en smartphone

Enkelheten i Farmer Time är en del av det vinnande konceptet både för lantbrukaren och läraren. Ni ringer upp varandra på bestämd tid och pratar i ca 10 minuter ungefär var 3:e vecka. Du uppdaterar eleverna om vad som händer på gården just nu, direkt från verkligheten.

Barnen kan ställa frågor direkt till dig och diskutera idéer och får en förståelse från det verkliga arbetet på gården under två terminer.


Det är enkelt att börja!

  1. Fyll i anmälningsformuläret för att anmäla ditt intresse.

  2. En Farmer Time samordnare kommer att matcha dig med en klass.

  3. Samråd med din klasslärare och kom överens om ett schema och ev. innehåll.

  4. Samtalen med klassen börjar!