Hur går det till?

I Farmer Time träffas en skolklass och en lantbrukare var 3:e vecka under ca 10 minuters videosamtal under ett års tid. Lantbrukaren tar med skolklassen till olika aktiviteter på gården, på fältet, i traktorn eller kanske på kontoret för att berätta och förklara vad som händer just där och då under olika delar av året. Under samtalen har eleverna möjlighet att ställa frågor och diskutera sånt som är intressant. Läraren har möjlighet att koppla samtalen till läroplanen och ge elever verkliga exempel från gården att arbeta med i lärandet.

Det kostar ingenting att delta. Hushållningssällskapet hjälper till att etablera och stödja samarbeten över hela landet.