Ekolots

Genom projektet Ekolots har vi möjlighet att stötta dig som är småskalig livsmedelsproducent att bli ekologisk och/eller att öka utbudet av ekologiska produkter genom nya produkter eller försäljning på nya kanaler. Det handlar om en skräddarsydd och flexibel insats med utgångspunkt från företagets egna perspektiv. Det kan även handla om praktisk vägledning, information och stöd vid en ansökan för en ekocertifiering, för att hitta nya marknadskanaler, göra affärsplaner och/eller lönsamhetskalkyler för omställning.

Vi kommer att kunna hjälpa dig med exempelvis:

  • Göra en kartläggning av din målsättning (vad och hur mycket du vill sälja)
  • Titta närmare på dina möjligheter till förädling av dina produkter
  • Gå igenom livsmedelssäkerhet och redlighet gås igenom
  • Hitta rätt sorts förpackning
  • Göra en konkret säljplan
  • Matchning med potentiella kunder
  • Distribution och uppföljning

Tjänsten är kostnadsfri,
Just nu har vi ett antal platser att erbjuda.

Är du intresserad och vill höra mer?
Fyll in intresseanmälan, så kontaktar vi dig!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden