Destinationsutveckling

Lyckad destinationsutveckling är avhängigt ett gott ledarskap och vilja till förnyelse. Detta i en miljö som ofta har många olika viljor och ibland motverkande intressen. Att leda och vara drivande i utvecklingen av ett kluster av intressenter som har skiftande intressen i destinationens utveckling ställer många gånger stora krav på ledarskap, analys och strategisk förmåga.

Vi erbjuder därför kvalificerad processledning och rådgivning i ert destinationsutvecklingsarbete.

Exempel på våra kompetensområden:

 • Jakt- och fisketurism
 • Vandringsturism
 • Naturturism
 • Kulturarvsutveckling

Vanliga frågor som vi kan hjälpa till med:

 • Hur startar man upp verksamheten?
 • Var finns kunderna?
 • Vad krävs av destinationen?
 • Hur ser regelverket ut?
 • Tillståndsprocesser
 • Marknadsföring
 • Skötselplaner
 • Ansökningsprocesser för projekt
 • Avtalsskrivning

m.m.