Hushållningssällskapet Juridik AB

Om Hushållningssällskapet Juridik AB

Tillväxtfas

Hushållningssällskapet Juridik AB kommer att utvecklas kraftigt framöver och knyta till sig flera nya medarbetare.

Ladda ner vårt produktblad

Genom Hushållningssällskapens förbund står alla landets 17 hushållningssällskap bakom Hushållningssällskapet Juridik AB. Hushållningssällskapen i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Jönköping, Skaraborg, Sjuhärad, Östergötland och Norrbotten-Västerbotten är delägare liksom förbundet och rådgivningsbolagen HS Konsult och HIR Skåne.

Hushållningssällskapet Juridik AB agerar över hela landet. Utveckling av tjänster kommer att ske i den takt efterfrågan ökar och inom efterfrågade områden.

Orter som juristerna i första hand kan vara placerade på

Luleå, Umeå, Karlstad, Vänersborg, Skara, Borås (Länghem), Uppsala, Västerås, Örebro, Jönköping, Nyköping, Linköping (Vreta kluster), Gamleby, Kalmar, Växjö (Ingelstad), Bräkne-Hoby, Kristianstad och Borgeby.

Styrelsen

Ordförande är Johan Hemmingsson, fastighetsägare och företagare från Vimmerby.

Övriga ledamöter i styrelsen: Sandra Hamilton, entreprenör med juristbakgrund från Örebro, Christin Hofbauer, advokat från Lidköping, Viktoria Mettävainio, organisationskonsult från Luleå, Pär Martinsson, ekonomichef på Hushållningssällskapet Skåne, Lars Berggren, lantbrukare från Karlshamn och ordförande i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, och Bo Selerud, vd för rådgivningsbolaget HS Konsult i Mälardalen.

Agerar över hela landet

Bolaget är nationellt för att alla hushållningssällskap ska ha tillgång till spetskompetens. Eftersom hushållningssällskapen är en särskild juridisk form utan ägarintressen garanteras att rådgivningen är oberoende.

‒ Juridik bygger på förtroende. De jurister vi anställer har förutom sin juridiska erfarenhet också förståelse för hur det är att driva företag på landsbygden och ser sig som en del av Hushållningssällskapet. En del ärenden kräver fysisk närvaro, men vi kommer också att utveckla digitala tjänster, säger Jesper Broberg, vd.

Är du intresserad av att arbeta i bolaget och bli delägare? Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta Jesper Broberg, vd på Hushållningssällskapet Juridik AB. Kontaktuppgifter hittar du via kartan.

Läs mer om tjänsten här

För mer info kontakta oss på info.juridik@hushallningssallskapet.se

Här finns tjänsten

Om Hushållningssällskapet Juridik AB
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten