Hushållningssällskapet Juridik AB

Om Hushållningssällskapet Juridik AB

Utveckling, kompetens och tillväxt. Hushållningssällskapet Juridik AB utvecklas och är inne i en tillväxtfas.

Katarina Wiklund Jurist
Mobil: 0706-63 03 09
E-post:katarina.wiklund@hushallningssallskapet.se
Caroline Weibull Göransson Jurist
Mobil: 070-645 53 07
E-post: caroline.weibull@hushallningssallskapet.se

 

VD (tf.) Jesper Broberg
Mobil: 070-22 99 878
E-post: jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

 

För mer info kontakta oss på info.juridik@hushallningssallskapet.se

 

Styrelsen

Ordförande är Johan Hemmingsson, fastighetsägare och företagare från Vimmerby.

Du når Johan på telefon 070-517 19 11 eller epost johan.hemmingsson@saxberget.se

 

Övriga ledamöter i styrelsen:

Sandra Hamilton, entreprenör med juristbakgrund från Örebro,

Christin Hofbauer, advokat från Lidköping,

Viktoria Mettävainio, organisationskonsult från Luleå,

Pär Martinsson, VD HIR Skåne.

Lars Berggren, lantbrukare i Blekinge och ledamot i styrelsen för Hushållningssällskapens Förbund

Bo Selerud, Vd HS Konsult i Mälardalen.

Hushållningssällskapet Juridik AB:s allmänna villkor för juridiska uppdrag

Ladda ner villkoren här

Här finns tjänsten

Om Hushållningssällskapet Juridik AB
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten