Mark- och miljöjuridik

Mark är en ändlig resurs som många vill ha del av. Äganderätten av mark är grunden för de flesta inom de gröna näringarna. Den enskildes intresse ställs ofta mot samhället som har helt andra resurser.

Vi kan hjälpa dig med alla sorters mark- och miljöintrång, exempelvis att ta fram ersättningsanspråk om din mark tvångsinlöses och överlag att företräda dig som ombud. Flera av våra jurister har erfarenhet just från dessa områden.