Juridikkollen

Våra juridiska tjänster är ett komplement till annan rådgivning som Hushållningssällskapet bedriver – så att du som kund skall få bästa möjliga råd ur ett helhetsperspektiv. Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång där vi tillsammans kartlägger din juridiska situation. 

Vi arbetar med bland annat följande frågor:
• Arrende och hyra
• Fastighetsrätt / markintrång
• Bolagsjuridik
• Generationsskifte
• Familjejuridik / arvsrätt
• Tvistelösning

Gör Juridikkollen nu!
Någon av våra jurister träffar dig och kanske hela familjen på något av våra kontor eller digitalt.
Vi kommer bland annat gå igenom följande frågor.

1. Är fastigheten eller verksamheten samägd?
2. Finns det något arrendeavtal?
3. Har du en framtidsfullmakt?
4. Finns tankar om ett generationsskifte?
5. Har du anställda?
6. Finns det samfälld mark eller servitut?
7. Har du upprättat något testamente?