Framtidsfullmakt

Fullmakten utställs för ett framtida behov. Det betyder att om du på grund av sjukdom inte kan ta hand om dina angelägenheter, träder den person som du valt in som din fullmaktshavare. 

Fullmaktens omfattning

Du väljer själv hur omfattande fullmakten ska vara. Oftast är det överlåtelse av fastighet som är det viktigaste tillsammans med den ekonomiska förvaltningen. Ska fullmaktshavaren ha rätt att lämna gåvor eller erhålla arvode, så är det viktigt att detta anges i fullmakten. Vi hjälper dig utforma en framtidsfullmakt enligt dina önskemål.