Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och privatpersoner till exempel tillsyns-och tillståndsärenden. Den nya Förvaltningslagen (2017:900) som trätt i kraft innebär att en myndighet ska fatta beslut inom en månad, om ett ärende är inlett för mer än 6 månader sedan. Lagen innebär också att myndigheten ska ge en god service i sina kontakter med enskilda.

Överklagande, process och förhandling

Våra jurister har stor erfarenhet av myndighetsarbete och vet hur ett överklagande skall skrivas för att den enskildes rätt skall tillvaratas. Ibland krävs dessutom konstruktiva förhandlingar för att hitta en lösning.

Välkommen att kontakta oss för mer information om tjänsten! Kontaktuppgifter finns till höger i kartan.

Här finns tjänsten

Förvaltningsrätt
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten