Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning samt deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och privatpersoner, till exempel tillsyns- och tillståndsärenden. Förvaltningslagen (2017:900) innebär att en myndighet ska fatta beslut inom en månad om ett ärende är inlett för mer än 6 månader sedan. Lagen innebär också att myndigheten ska ge god service i sina kontakter med enskilda.

Överklagande, process och förhandling

Våra jurister har stor erfarenhet av myndighetsarbete och vet hur ett överklagande ska skrivas för att den enskildes rätt ska tillvaratas. Ibland krävs dessutom konstruktiva förhandlingar för att hitta en lösning.