Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Som ägare till en skogs- och lantbruksfastighet ställs man ofta inför olika fastighetsrättsliga frågor. Det kan vara att köpa en gård eller att sälja. Numera sker fastighetsöverlåtelser ofta genom fastighetsreglering för att få en rationalisering. Man kan spara kostnader om rätt avtal upprättas. Vi kan hjälpa dig hela vägen från avtalsskrivning till dess att fastigheten är registrerad hos lantmäteriet.

Fastighetsöverlåtelse

Man kan överlåta fastigheter på olika sätt exempelvis genom köp, byte eller gåva. Vi hjälper till att skriva avtalen och registrera överlåtelsehandlingen.

Strandskydd

En del områden ligger inom strandskyddat område, vi vet vad som gäller och våra jurister kan hjälpa dig att söka dispens för att exempelvis anlägga en brygga.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning regleras i en särskild lag och kan endast göras genom en lantmäteriförrättning. Det kan vara aktuellt om man vill stycka av en del av sin fastighet eller göra en sammanläggning exempelvis.

 

Klicka på ”här finns tjänsten”  för att hitta kontaktuppgifter till våra jurister.

Här finns tjänsten

Fastighetsrätt
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten