Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Som ägare till en skogs- och/eller lantbruksfastighet ställs man ofta inför olika fastighetsrättsliga frågor. Kanske ska du köpa en gård – eller sälja. Numera sker fastighetsöverlåtelser ofta genom fastighetsreglering för att få en rationalisering. Vi kan hjälpa dig hela vägen från avtalsskrivning till dess att fastigheten är registrerad hos Lantmäteriet.

Fastighetsöverlåtelse

Man kan överlåta fastigheter på olika sätt, exempelvis genom köp, byte eller gåva. Vi hjälper till att skriva avtal och registrera överlåtelsehandlingen på rätt sätt.

Strandskydd

En del områden ligger inom strandskyddat område. Vi vet vad som gäller och våra jurister kan hjälpa dig att söka dispens för att exempelvis anlägga en brygga.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning regleras i en särskild lag och kan endast göras genom en sk. lantmäteriförrättning. Det kan vara aktuellt om du till exempel vill stycka av en del av din fastighet eller göra en sammanläggning.

 

Du hittar kontaktuppgifter till våra jurister i kartfunktionen till höger. 

Här finns tjänsten

Fastighetsrätt
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten