Affärsjuridik – avtal och förhandling

Samarbete i olika former ökar inom svenskt lantbruk. Våra jurister upprättar avtal som speglar båda parters önskemål och viljor vilket borgar för ett lyckat och långsiktigt samarbete. Exempel på avtal kan vara kompanjonsavtal, aktieägaravtal och driftssamarbetsavtal.

Företagsöverlåtelser

Hushållningssällskapets jurister är duktiga på att upprätta alla handlingar som rör företagsöverlåtelser. Målet är alltid en positiv, hållbar lösning med nöjda parter.

Förhandling och medling

Att driva en rättsprocess är kostsamt för alla inblandade. Låt oss ta hand om förhandling och medling på ett professionellt och effektivt sätt, så får du både tid och pengar över till annat.