Affärsjuridik - avtal och förhandling

Affärsjuridik – avtal och förhandling

Avtal

Samarbete i olika former ökar inom svenskt lantbruk. Våra jurister upprättar avtal som speglar båda parters önskemål och viljor vilket ger ett lyckat samarbete för framtiden. Exempel på avtal kan vara kompanjonsavtal, aktieägaravtal och driftssamarbetsavtal.

Företagsöverlåtelser

Hushållningssällskapets jurister är duktiga på att upprätta alla handlingar och skriva avtal vid företagsöverlåtelser så att det blir en hållbar lösning så framtida tvister kan undvikas.

Förhandling och medling

Att driva en process är kostsamt så kan man lösa tvisten i förtid så besparar man båda parter arbete och kostnader. Vi kan förhandling och medling.

 

Vad kan vi hjälpa dig med? Hitta din närmsta jurist via vår kartfunktion.

Här finns tjänsten

Affärsjuridik – avtal och förhandling
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten