Certifiering

Kraven på livsmedelsproducenter ökar ständigt. Certifiering är idag ett krav för marknadstillträde om du levererar till grossist och dagligvaruhandel. Vi arbetar med certifiering av primärproduktion av grönsaker, bär och frukt.

Du kan anlita oss för komplett rådgivning inför anslutning och/eller revision mot standarderna:

  • IP Sigill
  • Frukt&Grönt
  • KRAV
  • EU Ekologiskt
  • Global GAP

I rådgivningen ingår:

  • regelgenomgång och regeltolkning
  • upprättande av dokumentation
  • genomgång på din produktionsplats

Du får oss som bollplank och vi lotsar dig med oberoende råd och erfarenhet till den bästa lösningen för dig. Vi vet att det lönar sig att lägga tid på att skapa goda rutiner kring sin affärsverksamhet.

Hör av dig så berättar vi mer om vad en certifiering innebär!