Bär

Du ska se resultat, både för grödor och affärer – det är vår utgångspunkt som oberoende hortorådgivare. Vi arbetar med bärrådgivning för främst jordgubbar, hallon och blåbär. Vi kan odling på friland, i tunnel och i växthus oavsett om den är ekologisk eller konventionell.

Du anlitar oss på timbasis och vi anpassar rådgivningen efter vad just ditt företag behöver. Rådgivningen kan handla om:

  • Uppstart
  • Besök i fält
  • Växtskydds- och ogräshanteringsplan
  • Gödningsplan, näringsbevattningsrecept
  • Bevattningsstrategi
  • Sortval och produktionsplanering

Vår strävan är att ha tillgång till de senaste rönen. Vi bevakar löpande de senaste relevanta vetenskapliga försöken och praktiska erfarenheterna. För att du som kund ska ha tillgång till ständigt förbättrade kunskapsunderlag och odlingsmetoder medverkar vi själva till att initiera och driva forskning och utveckling kring bärodling.

Prenumerera gärna på våra Bärbrev och få säsongsanpassad inspiration, tips och senaste nytt kring bärodling.

Hör av dig till oss med dina bärfrågor!