Grödor

Vi ger råd inom följande grödor och arbetsfält:

  • Frilandsgrönsaker
  • Växthusgrönsaker
  • Bärproduktion
  • Produktion av plantskoleväxter
  • Yrkesmässig och ekologisk produktion av grönsaker på friland och i växthus
  • Projektering av trädgårdar och parker
  • Rådgivning till offentlig förvaltning, företag och privatpersoner

Rådgivningen omfattar bland annat fritids- och yrkesodling, växtskydd, miljö- och resurshushållning samt ekologisk odling.

Välkommen att kontakta oss!

Här finns tjänsten

Grödor
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten