Forskningstjänster

Vi leder och genomför forsknings- och utvecklingsprojekt – hela vägen från ansökan till slutredovisning, eller för de delar kunden vill ha hjälp med. Vi deltar även gärna i utbildningar och i kunskapsförmedling mellan forskning och praktik.

Projektledning

Vi har projektledare som kan driva stora och små projekt.

Processledning

Vi har personal med erfarenhet av och utbildning i att facilitera och delta i deltagardriven forskning och utveckling och andra aktörssamverkansprojekt.

Projekt- och forskningsansökningar

Vi skriver projekt- och forskningsansökningar.

Forskningsplanering

Genom vårt stora kontaktnät med rådgivare och lantbrukare i hela landet, kan vi tillsammans med försöksutförarna hjälpa till med att hitta lämpliga försöksplatser som är relevanta för frågeställningen. Genom engagemang i internationella forskningsprojekt har vi även ett internationellt nätverk. Vi kan också göra litteratursökningar för att stödja hypotesformuleringar och försöksupplägg.

Resultatbearbetning

Vi utför statistisk bearbetning, tolkning och publicering av resultat i den form kunden önskar, allt från enkla redovisningar av resultat till gedigna rapporter eller vetenskapliga artiklar med litteraturstudier och diskussion kring resultaten.

Föreläsningar

Vi håller presentationer och föreläsningar.

 

Välkommen att kontakta oss!

Här finns tjänsten

Forskningstjänster
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten