Det speciella med vårt FoU-arbete är de praktiska tillämpningarna

Forskning

Forskning och utveckling bedrivs inom stora delar av Sverige. Då kunskapen ska kunna tillämpas strävar vi efter att arbeta med helhetsgrepp, där lantbrukaren och landsbygdsföretagaren är i fokus. Det gör vi genom att koppla samman forskning, utveckling och praktiska lokalanpassade tillämpningar.

Närheten till och samverkan med landsbygdsföretagare, rådgivare och intressenter inom näringen ger oss relevanta frågeställningar och försöksupplägg. De hjälper oss även med tolkning och tillämpning av resultat.

Vi samarbetar med universitet och högskolor för att stärka vår forskningskvalitet och tar även del av deras resultat och slutsatser. Vi utbyter även kunskap med andra delar av världen genom att medverka i internationella projekt och delta i internationella konferenser.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Här finns tjänsten

Forskning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten