Lean – Slöserijakten

Välkommen till slöserijakten! I sex olika steg kommer du få chansen att hitta och ta bort slöserier i ditt företag. På det sättet sparar du både tid och pengar och förbättrar verksamheten.

Slöserijakten är en utmaning och en möjlighet för dig och ditt team att titta på de arbetsuppgifter ni utför regelbundet ur ett nytt perspektiv. Det kommer att hjälpa dig att hitta möjligheter för att ta bort slöseri och göra systemen mer effektiva.

Detta är i grunden en gruppaktivitet och du får bäst resultat om alla i teamet involveras.
Men är du ensamföretagare kan du ändå göra uppgiften och få god effekt av den.

Det finns några regler som du/ni behöver följa och dessa är listade här nedan.

Regler

  • Alla behöver vara delaktiga
  • Alla har något att bidra med
  • Var öppen inför förändringar
  • Håll fokus på målet
  • Lyssna
  • Det är allas ansvar att uppgiften genomförs väl
  • Tillsammans åstadkommer vi mer
  • Ni måste investera tid för att spara tid

Slöserier i våra rutiner
I vanliga fall inser vi inte hur mycket slöseri det finns i våra vardagsrutiner. En del saker är uppenbara som till exempel produkter med för gamla bäst före-datum, saker som har gått sönder, verktyg som har försvunnit. Andra saker är svårare att upptäcka som till exempel väntan på information för att kunna göra ett arbete eller att vänta på att en transport med djur ska anlända.

Du kanske inte tycker att dessa situationer och vanor är särskilt stora  och ändå inte händer så ofta, men du skulle antagligen bli förvånad över hur många små saker ofta stora förluster i tid. Det är ofta mycket tid och pengar som försvinner ur systemen varje dag på det här sättet.

Skulle det göra skillnad för dig och ditt team om ni kunde spara 30 minuter om dagen genom att förändra några små saker?