Lean

Ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och större engagemang bland alla som arbetar i företaget. Det är bara några av de effekter man får av att arbeta enligt lean. Det går ut på att effektivisera samtidigt som man tänker långsiktigt och engagerar hela personalen i förbättringarna. Därigenom får man flera vinnare – företaget, de anställda, kunder och samarbetspartners.

Lean är en beprövad metod för att arbeta med utvecklings- och förbättringsprocesser. Fokus ligger på att skapa värde, förbättra och ta bort onödigt arbete, s.k. slöserier. Lean utvecklades ursprungligen inom industrin, och främst Toyota har förknippats med metoden. Inom bl a fordonsindustrin är lean sedan lång tid tillbaka naturligt inbyggt i arbetsprocesserna. Även inom lantbruk och gröna näringar har vi under senare år arbetat med att implementera lean i verksamheterna. Här ser vi goda resultat och effekter som till exempel tydligare kommunikation, bättre överblick, ökad effektivitet, förbättrad arbetsmiljö samt större engagemang bland anställda. Lean är både en filosofi och en metod. Man jobbar både med mjuka värden och praktiska verktyg.

Välkommen att orientera dig mer om vad lean kan innebära för dig, testa några verktyg och få inblick i hur ett antal företagare som arbetat med lean upplevt det. Du hittar kontaktuppgifter till din närmsta leancoach i kartan här på sidan.

 

 

Här finns tjänsten

Lean
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Prova på Lean

Här kan du prova på lean och olika leanverktyg för att se om lean är något för dig. Omsätt teorin i praktik och gör våra övningar eller testa på din egen verksamhet.

Lean – Slöserijakten

Lean förändrar ert företag

Lean är en form av företagsfilosofi, ett sätt att se på utmaningar och utvecklingsmöjligheter och kommer ursprungligen från bilindustrins Toyota i Japan. Grundtanken i lean är att ständigt förbättra arbetssätten och genom att hela tiden jobba med förbättringar bygger man ett företag som har långsiktig konkurrenskraft och skapar utrymme för tillväxt. Lean handlar inte om att skära i kostnader och jobba hårdare utan om att granska sina arbetssätt, ta vara på allas kompetens och vara villig att lära nytt. Tillsammans arbetar man smartare och effektivare, inte snabbare och hårdare.

Fördelarna med Lean

Långsiktighet, enkelhet och sunt förnuft med lean

Idag används Lean framgångsrikt för att utveckla verksamheten inom bland annat industri, sjukvård och lantbruk. Lean finns till för att skapa mer värde åt kunden, företaget, medarbetaren och samhället. Metoden har utvecklats under många år och grundar sig på långsiktighet, enkelhet och sunt förnuft. En stor del av det vi gör när vi arbetar är slöserier som inte skapar något värde för någon. Lean går ut på att lära sig att se och att steg för steg ta bort dessa slöserier genom att jobba smartare.

En investering i att lägga tid på förbättringsarbete

Lean går inte ut på att arbeta snabbare eller att göra stora investeringar. Istället investerar man tid i förbättringsarbete och lösning av problem från grunden för att de inte ska komma tillbaka. Lösningarna ska t ex bestå av bättre arbetssätt som alla i företaget tagit fram tillsammans och rutiner som från börjar hindrar att man gör fel. Genom att arbeta bort slöserier åstadkommer man en bättre stabilitet vilket ytterligare bidrar till att minska slöserier.

Tankesätt och verktyg visar vägen

Whiteboardtavlor, post-it-lappar, standardiserade arbetssätt och ordning och reda är något som man ofta förknippar med företag som arbetar enligt lean. Men det är inte städningen och tavlorna som egentligen är lean, det är resultaten av leanarbetet. Det som verkligen är Lean är de tankesätt och principer som ligger till grund för företagsfilosofin. För att åstadkomma en varaktig förändring behöver man träna sig i dem under en längre tid.

Leans princip om arbetsbelastning

Lean har 14 generella principer. En av dem handlar om att jämna ut arbetsbelastningen. Det är en självklarhet för att minska stress, förbättra arbetsmiljön och minska risken för skador och olyckor. Under stressiga arbetstoppar ökar också risken att göra fel, dvs få problem med kvaliteten. En jämn arbetsbelastning ökar också möjligheterna att hitta avvikelser och förbättringar. Samtidigt kan det verka lite skrattretande att försöka sig på det i en verksamhet som i så stor utsträckning styrs av väder och biologi, som lantbruk. Så som vanligt gäller det att hitta det man kan göra något åt, och rätta till det, och acceptera resten.

Principen om arbetsbelastning i praktiken

Rent konkret kan utjämning av arbetsbelastningen handla om ordning och reda och förebyggande underhåll, för att minska risken för oförutsett arbete, t ex haverier. Det innebär planering så att man på förhand har bestämt vilka arbeten som ska göras som ”utfyllnad” om man t ex blir klar med något tidigare än beräknat eller får vänta på någon. Här finns en mängd olika exempel på visuella system med förbättringslistor, arbetsbanker och inhandlingslistor så att alla i arbetslaget vet vad som är prioriterat just nu och så att man kan se till att material finns hemma för aktuella arbeten.