Strategisk ledning

Strategisk ledning handlar om att veta vad man vill med sitt företag, och att se till att det utvecklas därefter.

Det handlar om att att lyfta blicken och förstå hur det ser ut och fungerar idag, för att med utgångspunkt i detta nuläge kunna planera och sätta mål för vad vi vill med företaget och hur det ska utvecklas. Till sin hjälp kan man använda olika verktyg och metoder. Det är också viktigt att arbeta med ledarskap och kommunikation, för att skapa engagemang och delaktighet.

Inom området strategisk ledning tillhandahåller Hushållningssällskapet flera olika tjänster. Det kan handla om exempelvis utbildningar i lean, ledarskap eller styrelsearbete, eller om coaching där du som företagare får hjälp att utveckla dina processer, anpassade efter just ditt företag och din situation. Vi samarbetar givetvis även med övriga rådgivningsorganisationer för att ge dig precis den kompetens och den hjälp du behöver just nu.

Här finns tjänsten

Strategisk ledning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten