Älskar du bokföring lika mycket som vi?

Lugn. Vi hjälper dig.

Redovisning och skatt

Räcker pengarna? Vad finns att göra inför bokslutet? Betalar jag skatt på ett klokt sätt? Det är några frågor som vi ofta besvarar.

Vi har möjlighet att erbjuda allt som krävs för att du skall få en väl fungerande administration. Nedan kan du se de vanligaste tjänsterna som vi arbetar med.

Allt arbete utgår ifrån gällande lagstiftning och våra medarbetare fortbildar sig kontinuerligt genom utbildningar som anordnas såväl internt som externt. Tjänster inom redovisningsområdet som vi kan erbjuda dig är:

Bokslut/Årsredovisning

Du får professionell hjälp att upprätta årsbokslut, både för deklaration och företagsekonomisk analys.

Deklarationer och skatteplanering

Vi hjälper dig att upprätta deklarationer med långsiktig resultat-och skatteplanering i åtanke.

Löpande bokföring

Vi hjälper dig med löpande bokföring och skattedeklarationer, personaladministration, betal- och faktureringsservice samt diverse ansökningar och myndighetskontakter.

Delårs- och preliminärbokslut

Med ett preliminärbokslut får du kontroll och möjlighet att påverka företagets slutsliga resultat innan årsskiftet.

Redovisningssystem

Vi utformar individuella redovisningssystem med t.ex. kvantitetsredovisning och fördelning på produktionsgrensnivå direkt i bokföringsprogrammet.

Välkommen att kontakta någon av våra rådgivare! Du hittar kontaktuppgifterna i kartan.

Här finns tjänsten

Redovisning och skatt
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten