Stödrättsbörsen

Den 17 februari 2022 öppnar handeln på Stödrättsbörsen. Du kan lämna in ditt bud via din mäklare.

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

  • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
  • Upprättar köpehandlingar
  • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
  • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
  • Publicerar statistik över gjorda affärer
  • Garanterar att affären går igenom

Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.

Du hittar antingen din mäklare till höger under här finns tjänsten eller så klickar du vidare till Stödrättsbörsens hemsida.

Hitta din mäklare på Stödrättsbörsens hemsida

Priser och villkor 2022

Se statistik och inneliggande bud

Så fyller du i blanketten

 

Här finns tjänsten

Stödrättsbörsen
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten