SAM-odling

Brukar det bli stressigt på våren? Planering av växtodlingssäsongen, SAM-ansökan och vårbruk? Känner du igen dig?

SAM-odling hjälper dig att minska stressen

Kontakta din växtodlingsrådgivare redan idag och få din växtodlingsplan gjord under hösten. Utöver minskad stress till våren ger det dig flera andra fördelar. Att göra växtodlingsplanen under hösten ger dig tid att överväga olika alternativ och möjlighet att fatta bättre beslut. Du får en tydlig bild av vilka insatsmedel du behöver vilket ger dig möjlighet att både planera inköp och förhandla om priser. Du minimerar också risken att det du behöver tar slut. Med anpassad gödsling spar du pengar utan att ge avkall på skördenivån.

Som om det inte vore nog med det så går arbetet med SAM-ansökan fortare att göra när växtodlingsplanen redan är gjord och du slipper hamna i återvändsgränder med EFA-reglerna, vallregler och fånggröderegler.

Så oavsett om du brukar vara ute i sista sekund eller om du brukar ha god framförhållning så är vår nya tjänst SAM-odling som innehåller både växtodlingsplan och SAM-ansökan en god hjälp att minska stressen och ger dig en rad andra fördelar.

SAM-ansökan och växtodling hos samma företag – det gynnar ditt företag!

Vill du veta mer? Hör av dig till din rådgivare redan idag.

Här finns tjänsten

SAM-odling
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Växtodlingsplanering för optimerad skörd

Individuella och anpassade råd efter förhållandena på din gård

Läs mer