SAM-ansökan

Tillsammans gör vi din SAM-ansökan. Vi optimerar den utifrån företagets förutsättningar och ser till att du söker de EU-stöd som du har rätt till och som fungerar på din gård. Vi gör också en stödprognos som du kan jämföra med vartefter utbetalningarna kommer. Prognosen går också att använda som underlag till banken. Vi hjälper dig att reda ut vilka stöd som har betalats ut och vad som är kvar för föregående år.

För 2022 är ansökningsperioden 9 februari till 13 april.
Ändringar går att göra fram till 15 juni. Samtidigt som vi gör din SAM-ansökan uppdaterar vi dig om nyheter som berör ansökan och gården för att du ska kunna fatta de beslut som behövs.

Som kund hos oss har du ett bollplank som jobbar nära produktionen och förstår ditt företags utmaningar. Du kan känna dig trygg i att våra rådgivare är uppdaterade om EU-stöden och har bred och oberoende kompetens inom lantbruk.

Exempel på andra frågeställningar som blir aktuella i samband med SAM-ansökan:

Rapportering av uppgifter till certifieringsorgan

Vi hjälper dig som har certifierad produktion att rapportera in uppgifter till certifieringsorganet i samband med SAM-ansökan. Det kan gälla till exempel för ekologisk produktion.

Genomgång av kontrollresultat

Vi kontrollerar gärna ditt kontrollresultat direkt om du drabbats av fältkontroll. Vissa anmärkningar går att åtgärda direkt och därigenom kan man undvika avdrag på utbetalningarna.

Överklagande av beslut om EU-stöd

Har du drabbats av återkrav på gångna stödutbetalningar för dina EU-stöd eller andra beslut som går dig emot? Hör av dig till oss så kan vi först bedöma förutsättningarna för ett överklagande. Sedan hjälper vi dig att upprätta handlingarna till överklagandet.

Hitta din SAM-rådgivare via kartfunktionen.

Här finns tjänsten

SAM-ansökan
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten