Förgröningsrådgivning

Nu kan du som lantbrukare köpa rådgivning om förgröning. Rådgivningen är subventionerad och du betalar bara 30 procent av rådgivningskostnaden. Resten bekostas av landsbygdsprogrammet.

Rådgivningen omfattar

  • Genomgång av regelverket om förgröningsstödet
  • Optimering av biologisk mångfald inom ramarna för förgröningsstödet och utifrån företagets intresse och inriktning
  • Dialog kring vad som kan fungera och är optimalt med hänsyn tagen till både ekonomi och biologisk mångfald på den enskilda gården
  • Flerårsplan för förgröningen för gården

Rådgivningen anpassas till dina önskemål och intressen. Planen kan se olika ut beroende på om du är intresserad av jakt, pollinering av grödor, biologisk bekämpning av skadeinsekter eller något annat.

 

 

Vill du veta mer? Hitta din närmaste rådgivare via kartan.

Här finns tjänsten

Förgröningsrådgivning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten