SAM-ansökan & EU-rådgivning

Korrekt & komplett SAM-ansökan

Med flera hundra års erfarenhet av jord, djur, ekonomi och miljö ser våra rådgivare till att din SAM-ansökan blir komplett och korrekt, optimerad utifrån din gårds förutsättningar och nya CAP 2023-2027. Det kan vi garantera.

Boka tid med en EU-specialist hos något av våra 15 hushållningssällskap, du hittar kontaktuppgifter i Sverigekartan under ”Här finns tjänsten” till höger. 

Som kund hos oss har du ett bollplank som jobbar nära produktionen och förstår ditt företags utmaningar. När du gör din ansökan hos oss ser våra EU-rådgivare till att:

  • optimera din SAM-ansökan utifrån ditt företags förutsättningar.
  • hjälpa dig att söka de EU-stöd som du har rätt till och som passar din verksamhet.
  • göra en stödprognos där du kan jämföra dina utbetalningar med vartefter de kommer. Prognosen går även att använda som underlag till banken.
  • i samband med ansökan hjälpa dig att reda ut vilka stöd som har betalats ut och vad som är kvar från föregående år. Det betyder att du kan känna dig trygg med att du får utbetalt det stödbelopp du har rätt till.
  • uppdatera dig om nyheter som berör din ansökan och din verksamhet.

Första gången du söker?

SAM-ansökan står för samordnad ansökan om jordbrukarstöd, och genomförs årligen. I ansökan söker du ersättning för att sköta mark och djur enligt de villkor som finns för respektive stöd. För att kunna söka EU-stöd för din mark behöver du ha minst 4 hektar åker, betesmark eller en kombination av dessa. Innan du kan göra din SAM-ansökan behöver du ansöka om ett kundnummer hos din länsstyrelse. Detta kan vi såklart hjälpa dig med och se till att du får en smidig process. Kontakta en rådgivare nära dig så hjälper vi till!

Exempel på andra frågeställningar som blir aktuella i samband med din SAM-ansökan:

  • Rapportering av uppgifter till certifieringsorgan

Vi hjälper dig som har certifierad produktion att rapportera in uppgifter till certifieringsorganet i samband med SAM-ansökan. Det kan gälla till exempel för ekologisk produktion.

  • Genomgång av kontrollresultat

Vi kontrollerar gärna ditt kontrollresultat direkt om du drabbats av fältkontroll. Vissa anmärkningar går att åtgärda direkt och därigenom kan man undvika avdrag på utbetalningarna.

  • Överklagande av beslut om EU-stöd

Har du drabbats av återkrav på gångna stödutbetalningar för dina EU-stöd eller andra beslut som går dig emot? Hör av dig till oss så kan vi först bedöma förutsättningarna för ett överklagande. Sedan hjälper vi dig att upprätta handlingarna till överklagandet.

Du hittar din närmaste rådgivare i Sverigekartan under ”Här finns tjänsten”.

Här finns tjänsten

SAM-ansökan & EU-rådgivning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Tänkt söka det nya stödet precisionsodling – planering?

Vi hjälper dig att uppfylla kraven. Stödet är 1-årigt och är möjligt att söka om du ligger i nitratkänsligt område. Utöver en bevuxen zon på 2 meter kring dräneringsbrunnar och analys av flytgödsel behöver du ha följande dokumentation:

Markartering

Har du en markkartering som är äldre än 10 år eller saknar du en? Boka tid med en av våra provtagare som hjälper dig från prov till färdig plan.

Läs mer här

Växtodlingsplan

En växtodlingsplan ska upprättas årligen. Ta hjälp av en växtodlingsexpert som hjälper dig vässa din odling.

Läs mer här

Växtnäringsbalans

En växtnäringsbalans ska göras var 3:e år. Våra rådgivare hjälper dig upprättar en beräkning över gårdens växtnäringsanvändning.

Läs mer här