Hur lönsam är produktionsgrenen?

I nära samarbete med våra kollegor inom husdjur och växtodling hjälper vi dig att göra djuplodad analysen anpassad för just dina förhållanden. Vi upprättar årligen ett stort antal kalkyler för bland annat mjölk, nötkött, svin och växtodling.

Nyckeltal från din specifika produktionsgrensanalys kan sedan användas i benchmarking med andra företag för att se dina styrkor och svagheter i produktionen. Framräkning av maskinkostnader i växtodlingen ger underlag till strategibeslut kring en av lantbrukets större kostnadsposter.

Erfarenheten från våra produktionsuppföljningar använder vi årligen när vi tar fram häften med standardiserade efterkalkyler för djur och växtodling, vilka säljs till närmare 1 000 prenumeranter varje år. Du hittar alla våra kalkyler under Böcker & prenumerationer, klicka här så kommer du dit direkt!

Kontakta din rådgivare för mer information om tjänsten, kontaktuppgifter finns i kartan.

Här finns tjänsten

Produktionsgrensanalyser
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten