Företagsanalys – jämför ditt företag med andra

Genom vår företagsanalys får du konkreta åtgärdsförslag och som är ett bra underlag när du ska föra diskussioner med banken om det rätta upplägget och bästa villkoren för företagets finansiering. Vi har sedan möjlighet att jämföra nyckeltal från företagsanalysen med andra liknande företag och ge dig förslag på områden där du kan förbättra dig. Du upptäcker företagets utvecklingsmöjligheter och ser brister som behöver åtgärdas. I företagsanalysen får du en skriftlig rapport med svar på frågor såsom:

  • Hur mår ditt företag?
  • Räcker resultatet?
  • Vilka är företagets starkare och svagare sidor?
  • Vilka åtgärder kan göras för att förbättra verksamheten?
  • Hur är företagets betalningsförmåga på lång respektive kort sikt?
  • Hur är företaget finansierat?
  • Hur ligger mitt resultat till, jämfört med andra företag?

Kontakta din rådgivare för mer information om tjänsten, kontaktuppgifter finns i kartan.

Här finns tjänsten

Företagsanalys – jämför ditt företag med andra
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten