Budget

Undrar du var dina pengar tar vägen och hur du ska klara de kommande månaderna? Oavsett i vilken situation ditt företag befinner sig, är det viktig att ha koll på hur företaget nyttjar sina resurser, där en budget är ett betydelsefullt redskap.

Vi hjälper dig att upprätta en budget för hela året som vi sedan följer upp kommande år så att du känner dig trygg i dina beslut. Resultatbudgeten ger en bild av förväntat resultat för nästa år och  likviditetsbudgeten visar att du klarar av likviditeten i ditt företag. Båda är ett mycket bra stöd för dig som företagare och ett bra underlag till banken vid kreditförfrågan

Varför ska du som företagare göra en budget?

  • Ökar tryggheten för företaget då du redan tänkt över olika utfall och undviker otrevliga överraskningar.
  • Företagets siffror blir tydliga och åskådliga – vilka kostnader bör du skära ner på? Vilka kan du inte skära ner på?
  • Skapa kontroll – planera för hur du ska klara de månader med lägre intäkter eller stora utbetalningar.
  • Skapa mål utifrån underlaget för dig och anställda
  • Följ upp och utvärdera, hur påverkas företaget av de beslut jag fattat? Gick det som jag trodde?

Vad kan budgeten användas till?

  • Bank: Inger förtroende, du har koll på ditt företag. Nödvändigt underlag vid förhandling om lån.
  • Anställda: Ge alla förståelse om hur företaget går och jobba mot ett gemensamt mål.
  • Dig: Ge insikt i vilken riktning du ska leda ditt företag och få en upp fattning om nuet och framtiden.

Kontakta din rådgivare för mer information om tjänsten, kontaktuppgifter finns under ”Här finns tjänsten”

Här finns tjänsten

Budget
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Intresserad av kontinuerlig uppföljning tillsammans med en expert?

Kolla in vår tjänst företagsledarservice, där du och din rådgivare följer upp resultat och budget minst två gånger per år.

Klicka här för mer information