Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

Landsbygden utvecklas med dess företag. Tillsammans kan vi utveckla både verksamheten och lönsamheten i just ditt företag. En rådgivare som är insatt i ditt företags strategi kan göra stor nytta för dig i vardagen – och en rådgivare som har kunskap om din vardag kan ge råd för kloka strategiska beslut.

När du vänder dig till oss väljer vi alltid att diskutera igenom din situation och dina förutsättningar för att utröna vilka behov du och ditt företag har. Utifrån detta tar vi fram de tjänster du behöver. Några av de tjänsterna vi erbjuder är:

Resultat- & likviditetsbudget

Ska du gå till banken? Resultatbudgeten ger en bild av förväntat resultat för nästa år.  Vid investeringar är det klokt att upprätta en likviditetsbudget, som visar att du klarar av likviditeten i ditt företag.  Läs mer här

Produktionsgrensanalyser

Vill du gå på djupet och studera lönsamheten i en viss produktionsgren är en produktionsgrensanalys det rätta redskapet. Läs mer här

Företagsanalys – jämför ditt företag med andra

Vi gör en helhetsanalys av ditt företag där vi tittar på hur ditt företag mår i helhet. Läs mer här

Utvärdering

När bokslutet är klart utvärderas fjolårets resultat och ekonomisk ställning. Företagets ekonomiska utveckling under de senaste åren redovisas.

Maskinkostnadsanalys

En maskinkostnadsanalys ger dig underlag till din maskinstrategi.

Ekonomistyrning Mjölk

Vi upprättar en företagsanalys baserat på nyckeltal från driften, där företagets starka och svaga sidor tas fram. Utifrån detta upprättas en konkret handlingsplan med lönsamhetsförbättrande åtgärder. Efteråt följer vi upp med kontinuerliga utvärderingar så att du som företagare får ett bra stöd för att nå dina mål.

Förhandling

Vi är ditt stöd när du behöver ha koll vid förhandling om priser och andra villkor vid köp och försäljning. Vi hjälper till med förhandling med banker, leverantörer eller köpare av dina produkter.

Sök din närmaste rådgivare i kartan, vad kan vi göra för dig?

Här finns tjänsten

Ekonomistyrning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Lönsam gröda

Gårdsspecifika kalkyler med möjlighet till jämförelse med lantbrukare från hela Sverige.

Läs mer

TB-analys

Vi mäter värdet på ditt hantverk genom att jämföra dina resultat i realtid för ökad lönsamhet.

Läs mer

Landsbygdsutveckling

Vill du utveckla ditt företag?
Passa på att använda dig av de möjligheter som nu erbjuds inom Landsbygdsprogrammet.

läs mer