Kalkyl inför investering eller större förändring

Vid större förändringar är en genomarbetad individuell lönsamhetskalkyl avgörande för att fatta rätt beslut. Med hjälp av vår driftsplan eller alternativa kalkylmetoder i kombination med en framtidsanalys, kan vi ta fram realistiska individuella kalkyler över framtida verksamheter. Här framkommer lönsamheten såväl för företaget som helhet som på produktionsgrensnivå. Vidare har vi möjlighet att visa vad t.ex. en viss investering maximalt får kosta i just din verksamhet.

Med kalkylen som underlag kan vi simulera de ekonomiska effekterna av att lägga till, ta bort eller expandera någon produktionsgren eller förändra på annat sätt. – Allt för att hitta bästa möjliga ekonomiska utfall.

De framtida förutsättningarna kan komma att se annorlunda ut än vad vi förväntar oss i dag. För att belysa möjligheterna och riskerna i detta, upprättas en känslighetsanalys där vi visar konsekvenserna av förändrade förutsättningar. Tillsammans med en analys av företagets solida situation, ger detta en sammantagning bild över företagets risknivå.

Frågeställningar som kan besvaras av Hushållningssällskapets lönsamhetskalkyl är bland andra: 

  • Hur ser lönsamheten ut efter en investering / förändring?
  • Hur mycket får investeringen kosta?
  • Hur mycket kan jag betala i arrende?
  • Hur ser lönsamheten ut på helhetsnivå och på produktionsgrensnivå?
  • Kan jag förbättra resultatet genom att lägga till, ta bort eller expandera någon produktionsgren?
  • Hur känsligt är mitt företag?

Välkommen att kontakta någon av våra rådgivare! Du hittar kontaktuppgifterna i kartan. 

Här finns tjänsten

Kalkyl inför investering eller större förändring
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten