Affärsutveckling

Kunskap som leder till utveckling och lönsamhet på landsbygden

En landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Det är Hushållningssällskapets vision. Inte så konstigt då att vi erbjuder företagsutveckling till landsbygdens företag. Oftast arbetar vi med företag inom lantbruk, skog och andra gröna näringar.

Som rådgivare lyssnar vi på dig och hjälper till att ta fram de nödvändig underlagen som behövs för att du ska kunna känna dig trygg i dina beslut. Några av de tjänster vi erbjuder är:

Affärsplan

För att lyckas med att starta eller utveckla ett företag/en affärsidé krävs ofta en affärsplan. Vi är gärna ditt bollplank och hjälper dig med att bedöma och strukturera upp din affärsidé, dina mål och utvecklingsplaner. Vidare kan vi upprätta realistiska kalkyler med bedömning av möjligheter och risker för din verksamhet på landsbygden.

Målformulering

Att formulera mål för verksamheten är nödvändigt för att du framgångsrikt ska kunna driva företaget vidare.

Kalkyl inför investeringar eller större förändringar

Inför såväl större som mindre investeringar ger vi dig individuellt anpassade kalkyler med underlag från ditt företaget. Vi hjälper dig att få en bra bild över hur ditt företag kan påverkas av förändringen, läs mer här

Kapital

Behov, finansieringsupplägg, offerter, förhandling – att få de rätta och bästa villkoren för företagets finansiering är ofta värt mycket. Med vår erfarenhet är vi ditt stöd i kontakt med bank eller annan finansiär.

Riskanalys

Vi hjälper dig att få en bild över risken i företaget, vilket är extra värdefullt vid t ex expansion, lönsamhetsproblem, strategival eller för att hitta bästa finansieringsupplägg.

Omvärlds- och marknadsanalys

Som företagare måste du anpassa dig till nya förhållanden i omvärlden och hela tiden utveckla din verksamhet. En omvärlds- och marknadsanalys underlättar din planering på både kort och lång sikt.

Arrendeberäkning

Vi hjälper dig att ta fram kalkyler och andra underlag för bedömning av skälig arrendeavgift samt fungera som expert vid förhandling mellan parter i arrendenämnd.

Gårdsråd

Vi sitter med i gårdsråd och hjälper dig att förra ditt företag framåt-  Läs mer om tjänsten här

 

Vid sidan av företagsrådgivning driver vi projekt för landsbygdsutveckling – som syftar till att förbättra villkoren för livet och näringslivet på landsbygd.

För att ge dig bästa möjliga råd och service finns vi över hela landet, organiserade i fristående Hushållningssällskap och bolag.

Sök din närmaste rådgivare i kartan, vad kan vi göra för dig?

Här finns tjänsten

Affärsutveckling
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Funderingar kring generationskifte?

Vi arbetar tillsammans med våra juristkollegor för att se till att ert generationsskifte blir bra, både nu och i framtiden.

Klicka här för att läsa mer

Arrendeavtal

Tillsammans med våra juristkollegor hjälper vi dig med arrende-och nyttjanderättsavtal

Klicka här för mer information

Landsbygdsutveckling

Vill du utveckla ditt företag?
Passa på att använda dig av de möjligheter som nu erbjuds inom Landsbygdsprogrammet.

läs mer