Fiske

Fiskbestånden behöver skyddas och utvecklas på olika sätt. Vi arbetar för att på olika sätt gynna fiskbestånden i sjöar, vattendrag och kust. Vi är specialister på fiskevård.

Provfisken

Provfisken utförs enligt standardiserade metoder: elprovfisken i vattendrag, nätprovfisken i sjöar och kräftprovfisken. Metoder anpassas efter syften och vi genomför specialprovfisken såsom ryssjefisken, provfisken med landvad och burfisken. Inför reduktionsfisken utför vi provfisken för att utvärdera behovet.

Fiskvägar

Fiskvandring är ett omtalat och debatterat ämne. Att skapa fria vandringsvägar är viktigt för fisk och en mängd olika arter. Ofta går det att kombinera dammar/småskalig vattenkraft och fiskvandring. Vi projekterar fiskvägar och tar fram underlag inom MKB. Vi hjälper dammägare med samråd, samrådsunderlag och ansökningar. Man måste göra avvägningar inom detta område och det är viktigt att ta in helheten. Vi har varit projektledare för flera fiskvandringsprojekt bland annat i Kalmar län.

Vägledning Fiskevårdsområdesförening FVOF

Varje förening är unik och det behövs ofta målsättning och mer kunskap för att nå framåt i förvaltningen av sjöar och vattendrag. Vi kommer framöver att erbjuda FVOF olika expertstöd och vägledning. Vi har kontakt med en mängd FVOF i olika frågor och det finns behov av att bilda fler FVOF. Vi kan frågor gällande fiskerätt. Vad ditt FVO ska satsa på är spörsmål vi hanterar i princip varje vecka eftersom vi har kontakt med så många FVO och kan snappa upp behov och tankar.

Artprojekt – för att gynna specifika arter eller artgrupper

Om ni har gös i era vatten, kanske flodkräftor eller andra viktiga specifika arter så kan våra artprojekt vara något att intressera sig för. Vi genomför undersökningar och åtgärder för att gynna arten i fråga. Några arter vi varit involverade i har varit gös, vimma, asp, långbensgroda samt ål med flera.

Kontakta Hushållningssällskapet rådgivare inom fiske och vattenvård via kartan.

Här finns tjänsten

Fiske
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland