Övriga tjänster inom fiske & vattenvård

Inventering stormusslor

Stormusslor är en viktig artgrupp i sjöar och vattendrag och vi genomför inventeringar och lämnar förslag för skyddsåtgärder och förbättringar. Musslor har en direkt koppling till vattnens fiskbestånd.

Grodor och kräldjur

Grodor, paddor, salamandrar, ödlor och ormar är bra indikatorer på hur ekologin i ett område fungerar då de kräver olika miljöer. Vi inventerar och lämnar förslag. Miljömålen är viktiga här och vi utför rådgivningar och kurser inom miljömålen: Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt djur- och växtliv.

Kräftor

Dessa läckerheter har vi jobbat med på flera olika sätt. Under flera år har vi haft en kräftgrupp där vi diskuterat allt ifrån burar till syrepumpar till tillväxt och återskapande av flodkräftvatten. Under några år har vi varit delaktiga i arbetet med flodkräftan, en hotad art som behöver flera insatser. Vi kan kräftor och har egna kräftvatten som vi på olika sätt utvecklar.

 

Hör gärna av dig till oss om du har frågor som rör fiske- och vattenvård. Närmaste kontakt hittar du via kartan.

 

 

 

 

 

Här finns tjänsten

Övriga tjänster inom fiske & vattenvård
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Sjuhärad
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland