Kvalificerade tjänster inom fiske, vatten och miljö

Fiske & vattenvård

Hushållningssällskapets fiskerådgivare arbetar med allt från personlig rådgivning till samordning av större projekt. Vi är ofta anlitade som projekt- och arbetsledare vid restaureringar av vattendrag, inom vattenvårdsprojekt och i arbetet med fiskvägar. Vi lägger stor vikt på helheten i olika vattenprojekt och arbetar med alla frågor som stärker våra viktiga vatten och naturresurser. Vi planerar, projekterar och genomför fiskevårdsåtgärder i strömmande vatten, i sjöar och längs kusten.

Bland våra kunder finns fiskevårdsområdesföreningar (FVOF), företag, vattenråd, kommuner, länsstyrelser och andra organisationer.

Välkommen att kontakta oss om ni vill förbättra statusen i era vatten.

Mer om vår verksamhet inom fiske och vattenvård

Mycket av vårt arbete är kopplat till kommunala, regionala och nationella målsättningar där EU:s vattendirektiv om god status är drivande. Vi är ofta ute i fält och har byggt upp en stor erfarenhet gällande vatten- och naturmiljöers status och utvecklingsmöjligheter. I vår fiske- och vattengrupp finns biologer, limnologer, fiskerikonsulenter, vattenrådgivare och ekologer.

En stor del av arbetet leds från sydöstra Sverige, men vi finns även norrut. Vår arbetsmodell bygger på att kunden hör av sig via telefon/e-post med sin frågeställning och önskemål. Ett enkelt kartmaterial över området är bra att skicka in. Utifrån detta sätts en enkel projektplan ihop där olika moment och kostnader preciseras. Materialet skickas till kunden som därefter svarar. Mycket av vår tid är förlagd i fält och vissa moment måste utföras under specifika säsonger. Förfrågningar gällande provfisken (nätprovfisken, elprovfisken, kräftprovfisken) bör ha kommit in senast i april för att kunna planläggas samma säsong.

Det är högst troligt att vi redan då kunden hör av sig har kunskap om vattnet eller det område där projekt önskas utföras. Detta hänger ihop med att vi är ute mycket i fält, har många kontakter samt rör oss i ett stort geografiskt område. Som kund hos oss får du vägledning, utförliga rapporter och god uppföljning.

Välkommen med din förfrågan!

Här finns tjänsten

Fiske & vattenvård
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten