Preptec

Preptec är ett laboratorium/en avdelning som utför uppvägning lagring, förberedelser, arkivering och distribution av växtskyddsmedel, flytande kväve samt olika biostimulanter i försökssyfte. Verksamheten vänder sig huvudsakligen till alla försöksutförare inom Hushållningssällskapet, men även i Sverige och andra nordiska länder. Preptec väger och distribuerar även kemiska produkter till olika lantbruksmässor i Sverige. Efter förberedelserna transporteras dina produkter säkert och väldokumenterat, och ser till att alla testartiklar är spårbara under hela processen.

Preptec är SWEDAC ackrediterat via HUSEC och därmed behörig att i laboratoriet hantera och tillhandahålla produkter för både GEP och GLP försök.