HUSEC GEP/GLP

Hushållningssällskapet har utfört fältförsök av hög kvalitet i över 200 år. Sedan starten av HUSEC 2008 har verksamheten utvecklats och vuxit, både vad gäller antalet försök per år och platser vi utför fältförsök på. HUSEC utför högkvalitativa fältförsök i stora delar av Skandinavien och Baltikum. Idag genomför HUSEC GEP-försök och GLP-studier i både större och mindre grödor, ackrediterade av SWEDAC.

Varje år under försökssäsongen arbetar cirka 70-80 personer inom Hushållningssällskapet samt ett antal säsongsanställda tillsammans med HUSEC. Kombinationen av ett gott ledarskap och stolthet över det arbete man utför, menar vi gör att många av våra säsongsanställda återkommer år efter år. Kompetens, kvalitet och flexibilitet är den devis vi arbetar efter.

Utöver våra egna provstationer har vi även europeiska partners i Finland, Lettland, Litauen och Tjeckien. Alla våra partners är ackrediterade för att utföra GEP-försök. Genom vårt unika nätverk av provstationer utför vi stora provserier, och placerar varje prov på den perfekta platsen.

Det närmaste teamet inom HUSEC har bakgrund och expertkunskap inom växtskydd, jordbruk, entomologi, trädgårdsodling och växtvetenskap.
Läs mer på husec.se