Husec

Hushållningssällskapen i Sverige har funnits i över 200 år och har en lång tradition och erfarenhet av att bedriva fältförsöksverksamhet och närliggande verksamheter. HUSEC är ackrediterade av SWEDAC att utföra GEP-försök och godkända att utföra GLP-studier inom växtskyddsområdet.

In English

Vi levererar högkvalitativa fältförsök som är väl dokumenterade i alla kommersiella grödor, både i fält, semi-fält samt i växthus. Genom vårt nätverk med försöksstationer placerade över stora delar av Sverige, samt underleverantörer i FinlandLettland och Tjeckien, kan vi utföra fältförsök i stora delar i den norra och centrala zonen. 

Med vår erkända och väldokumenterade erfarenhet samt gedigna lokala kännedom erbjuder vi våra kunder tjänster genom hela processen från planering och upplägg, utförande av försöket, till resultatsammanställning och slutgiltig rapport, självklart med möjlighet att anpassa upplägget så att det passar ert behov!  

Från och med 1a januari 2021 samarbetar Husec med Hushållningssällskapet ÖstergötlandMed en utökad arbetsgrupp kan större försöksserier men också mindre och mer specialiserade försök utföras då vår spetskompetens stärkts. HUSEC erbjuder också våra kunder tjänster genom hela registreringsprocessen, från planering till registreringsansökan.  

Vi erbjuder er support genom hela försökssäsongen och är stolta över det vi i samarbete med våra kunder och erfarna försöksutförare tillsammans åstadkommer

Följ oss på vår LinkedIn. 

Läs mer och hitta kontaktuppgifter på husec.se

 

Här finns tjänsten

Husec
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten